Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach?

Jak rozliczyć się z „zarabiania przez Internet” typu: płatne ankiety, płatne maile, oglądanie reklam itp.


Zarabianie na tzw. płatnych ankietach (i w podobnych serwisach zarobkowych) to bardzo popularny sposób zarabiania w Internecie, który gromadzi miliony ludzi na całym świecie. Użytkownicy takich serwisów zarobkowych faktycznie otrzymują pieniądze na swoje konta bankowe (i procesory płatności), czego dowodem są licznie pojawiające się pytania:  
 • „Jak rozliczyć przychody z płatnych ankiet?”.
 • „Czy trzeba się z tego rozliczyć i płacić podatki?”.
 • „Jak rozliczać się z takich zarobków?”.
W dzisiejszym poście postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania (oraz na kilka innych pytań dotyczących tego tematu).
Jak rozliczyć się z „zarabiania przez Internet”, PIT 36.
Dołożyłem starań, aby informacje zawarte w poście były jak najbardziej rzetelne. Jednocześnie zaznaczam, że nie jestem doradcą podatkowym. Dlatego informacje, które tutaj przeczytasz, nie są poradami podatkowymi, prawnymi, finansowymi. Nie mają także na celu zastąpienia porad profesjonalisty, a ja mogę się mylić w niektórych lub wielu kwestiach.

Post zawiera jedynie ogólnodostępne, powierzchowne informacje (jak rozliczyć się). Niestety istnieje wiele interpretacji polskiego prawa podatkowego. Dlatego, jeśli szukasz porad podatkowych, to najlepiej skonsultuj się z księgowym, doradcą podatkowym, ze swoim Urzędem Skarbowym. Możesz też wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową.

Spis treści:

 1. Czy w ogóle trzeba rozliczyć się z zarabiania w Internecie?
 2. W jakim terminie trzeba wysłać rozliczenie PIT 36?
 3. Jak się rozliczyć? [informacje ogólne]
 4. Czy zawsze trzeba składać deklarację PIT i uwzględniać zarobki corocznym w zeznaniu podatkowym? [Czy zawsze trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach itp.?]
 5. Jak poznać, że panel ankietowy / program zarobkowy rozlicza się ryczałtem [i nie trzeba już samodzielnie rozliczyć się]?
 6. Więc trzeba rozliczyć się samodzielnie z zarabiania na ankietach itp. [i wysyłać PIT 36] czy może nie trzeba?
 7. A co jeśli panel ankietowy w regulaminie nie wspomina nic o rozliczeniu i konkursie?
 8. A co jeśli program zarobkowy odpisze, że trzeba rozliczyć się samodzielnie?
 9.  Jak rozliczyć się samodzielnie? [Sposoby, metody rozliczania się z zarabiania online]
 10. Przykładowe fragmenty z regulaminów niektórych paneli ankietowych:
 11. Czy jeśli program zarobkowy deklaruje, że płaci podatek ryczałtem, to czy muszę jeszcze osobiście zgłaszać takie dochody w PIT 36? [Odp. Krajowej Informacji Skarbowej]
 12. Podsumowanie wpisu.

[post_ads]

# 1. Czy w ogóle trzeba rozliczyć się z zarabiania w Internecie?

Tak — z pewnymi wyjątkami (niektóre opisałem poniżej), ale tak, trzeba rozliczyć się. Według polskiego prawa podatkowego trzeba się rozliczyć z prawie każdej zarobionej złotówki (zarobionej przez Internet lub poza nim).

Podstawa prawna, która mówi o obowiązku składania corocznej deklaracji podatkowej:
„Polscy podatnicy będący osobami fizycznymi mają obowiązek złożyć co roku deklarację podatkową PIT, w której uwzględniają różne przychody np. z etatu, zleceń i innych wpływów. Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387)”.

Wyjątek mogą stanowić na przykład przychody (i nagrody) z niektórych paneli ankietowych, które działają na zasadzie konkursu i płacą podatek ryczałtem. Chodzi o ryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Wtedy płatnik np. panel ankietowy nie sporządza (i nie wysyła użytkownikowi) informacji PIT-11, a użytkownik nie wykazuje takich przychodów w corocznym zeznaniu podatkowym.

# 2. W jakim terminie trzeba wysłać rozliczenie PIT 36?

Osoby fizyczne składają zeznanie podatkowe PIT-36 do swojego Urzędu Skarbowego raz w roku, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

https://www.gov.pl/web/finanse/ostatni-dzien-na-rozliczenie-pit

Przykładowo, jeśli w 2020 uzyskałeś jakieś przychody z programów zarobkowych,
 to sumujesz je i wpisujesz do formularza PIT 36 (np. w okienko „inne źródła”).
Wypełniony formularz wysyłasz do swojego Urzędu Skarbowego — od stycznia do końca kwietnia 2021.

Wróć do góry

# 3. Jak się rozliczyć? [informacje ogólne dla osób pełnoletnich]

W celu rozliczenia się należy wypełniać co roku deklarację podatkową PIT i wysyłać ją do swojego Urzędu Skarbowego. W przypadku zarabiania przez Internet — w popularnych programach zarobkowych będzie to PIT 36 (szczegóły opisałem w dalszej części postu).
Rozliczenie z zarabianie online — krok po kroku.
Formularz możesz wypełnić i wysłać przez Internet, np. korzystając z ogólnodostępnego, darmowego programu (na stronie Ministerstwa Finansów):
 • „Twój e-PIT”https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
 • lub e-Deklaracje desktophttps://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/aplikacja-e-deklaracje-desktop/ (link do pobrania na dole strony gov.pl).
 • [message]
  • Uwaga: Jeśli jesteś niepełnoletni, to nie rozliczasz się sam:  
   • Dochody uzyskiwane z płatnych ankiet (i podobnych programów zarobkowych) podlegają najczęściej pod tzw. inne źródła lub nagrody z konkursów. Jeśli osoba małoletnia uzyskuje dochody z „innych źródeł", to NIE rozlicza się sama. To rodzice muszą takie dochody rozliczyć (raz w roku) na wspólnym formularzu PIT 36. Szczegóły niżej.
Wróć do góry

# 4. Czy zawsze trzeba składać deklarację PIT i uwzględniać zarobki w corocznym w zeznaniu podatkowym? 

Czy zawsze trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach itp.?

Nie, nie zawsze. Istnieje całkiem sporo źródeł przychodu, które są  zwolnione z obowiązku podatkowego. Szczegółowy opis takich źródeł znajduje  się w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • [message]
  • Na przykład niektóre *polskie panele ankietowe działają na zasadzie konkursu i  płacą zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
   Wtedy teoretycznie nie trzeba już takich przychodów (opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym) wykazywać w corocznym zeznaniu podatkowym. Szerzej takie wyjątki opisałem w poniższym poście.
W przypadku nagród pieniężnych — obowiązek naliczenia i pobrania (a także odprowadzenia podatku od nagród) spoczywa zwykle na organizatorach konkursów. Organizator występuje jako płatnik podatku od wygranej.

* Pisząc „polskie panele ankietowe”, mam na myśli firmy zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Takie serwisy bardzo często płacą podatek ryczałtem (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.).

Polecam też artykuł na podobny temat ze strony Money.pl:

https://www.money.pl/podatki/poradniki/artykul/w-jakich-sytuacjach-nie-trzeba-rozliczac-pit,44,0,2403116.html

Wróć do góry

# 5. Jak poznać, że panel ankietowy / program zarobkowy rozlicza się ryczałtem [że nie trzeba już samodzielnie rozliczyć się]?

Zwykle takie panele ankietowe (i programy zarobkowe) informują i deklarują w swoich regulaminach, że działają na zasadach konkursu i płacą podatek ryczałtem.

Przykładowe fragmenty z regulaminu jednego z paneli ankietowych:
„1. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Panelu, pokrywa Administrator, odprowadzając 18% zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
2. Uczestnik Panelu nie wykazuje tych przychodów w zeznaniu rocznym, a Administrator nie wystawia Uczestnikowi (podatnikowi) żadnej informacji podatkowej z tego tytułu”.

Bardzo często polskie serwisy ankietowe działają na zasadzie konkursu. Informują w swoich regulaminach, że mamy do czynienia z konkursem i nagrodami, od których administrator serwisu płaci podatek ryczałtem. Można też w regulaminach przeczytać, że wysyłane nagrody nie stanowią przychodu, który trzeba wykazywać w rozliczeniu podatkowym.

Przykładowe fragmenty z regulaminów paneli ankietowych, które działają na zasadzie konkursu:
„FAQ: „Punkty, które wymieniają Państwo na gotówkę stanowią nagrody, nie dochód, z tego też względu nie muszą Państwo wykazywać ich w rocznym zestawieniu podatkowym.” 
„Czy będę musiał zapłacić podatek? Do Twojej Nagrody innej niż wsparcie Organizacji Charytatywnej przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna, stanowiąca 11,11% wartości brutto Nagrody. Organizator przed wydaniem Nagrody, jako płatnik, potrąci z nagrody pieniężnej 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości Nagrody i nagrody pieniężnej oraz odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego w ustawowym terminie (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W przypadku nagród pieniężnych — obowiązek naliczenia i pobrania (a także odprowadzenia podatku od nagród) spoczywa zwykle na organizatorach konkursów. Organizator występuje jako płatnik podatku od wygranej
Jeśli nie ma żadnych informacji o metodzie rozliczenia w regulaminie danego serwisu zarobkowego, to możesz napisać poprzez formularz kontaktowy serwisu i zapytać. Jeśli dany serwis zarobkowy nie płaci zryczałtowanego podatku, to należy rozliczyć się samodzielnie.

➤ W panelach, które działają na zasadach konkursu i nagród — pojawiają się też najczęściej pytania konkursowe.
Zwykle po wypełnieniu ankiety przez respondenta pojawia się (w takich serwisach internetowych) proste pytanie konkursowe. Prawidłowa odpowiedź jest warunkiem dopisania wynagrodzenia za ankietę do salda w programie. Więc wynagrodzenie otrzymują tylko Ci użytkownicy, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytanie konkursowe. Czyli mamy tutaj do czynienia z konkursem, rywalizacją i nagrodami (od których podatek odprowadza ryczałtem organizator konkursu).
Pytanie konkursowe.

# 6. Więc trzeba rozliczyć się samodzielnie z zarabiania na ankietach itp. [i wysyłać PIT 36] czy może nie trzeba?

Nie trzeba, jeśli:Trzeba, jeśli:
 1. Nie trzeba (*teoretycznie), jeśli właściciel serwisu płaci podatek ryczałtem (zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
 2. W przypadku nagród pieniężnych — obowiązek naliczenia i pobrania (a także odprowadzenia podatku od nagród) spoczywa na organizatorach konkursów. Organizator występuje jako płatnik podatku od wygranej.

  Wtedy [teoretycznie] nie trzeba już takich przychodów wykazywać w corocznym zeznaniu podatkowym. Płatnik np. panel ankietowy nie sporządza (i nie wysyła użytkownikowi) w takiej sytuacji informacji PIT-11.
   
 3. Dotyczy to głównie *polskich paneli ankietowych (ale pewnie nie wszystkich, więc szczegóły warto doczytać w regulaminach poszczególnych paneli lub zapytać poprzez formularz kontaktowy danego portalu).

 1. Trzeba rozliczyć się samodzielnie, jeśli serwis zarobkowy rozliczenie pozostawia po stronie użytkownika. Dotyczy to na przykład *zagranicznych programów zarobkowych, ale też wielu polskich programów zarobkowych (reklamowych czy mailowych)
 2. Można też rozliczyć się ze wszystkich zarobków (dla świętego spokoju, niezależnie od tego, co deklaruje w regulaminie panel ankietowy).
* „Zagraniczne programy zarobkowe” — czyli serwisy zarejestrowane poza terenem Polski. 

* Napisałem „teoretycznie”, ponieważ wszystko zależy też od interpretacji przepisów podatkowych przez Twój Urząd Skarbowy — dlatego warto się upewnić i zapytać u źródła (w swoim Urzędzie Skarbowym).
* „Polskie panele ankietowe”, czyli zarejestrowane i prowadzące DG w Polsce najczęściej płacą podatek ryczałtem  na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Wróć do góry

# 7. A co jeśli panel ankietowy w regulaminie nie wspomina nic o rozliczeniu?

Wtedy możesz napisać do działu obsługi takiego panelu (poprzez formularz kontaktowy) i zapytać, na jakich zasadach się rozliczają. Napisz i zapytaj, czy trzeba samodzielnie rozliczyć się, czy też odprowadzają podatek ryczałtem itp. Możesz też (to najlepsza opcja) zapytać księgowej, doradcy podatkowego lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

# 8. A co jeśli program zarobkowy odpisze, że trzeba rozliczyć się samodzielnie? 

To żaden problem! 

Jeśli jesteś pełnoletni, to:

 1. Wtedy musisz raz w roku zsumować swoje przychody z takich programów zarobkowych i uwzględnić je w zeznaniu podatkowym.
 2. Przykładowo, jeśli w 2020 uzyskałeś jakieś przychody z programów zarobkowych, to sumujesz je i wpisujesz raz w roku do formularza PIT 36.
 3. Wypełniony formularz wysyłasz do swojego Urzędu Skarbowego — od stycznia do końca kwietnia 2021.
 4. Rozliczasz się z zarobków, które realnie wpłynęły na Twoje konta bankowe lub procesory płatności.
 5. Formularz PIT możesz wypełnić i wysłać przez Internet, 
  • np. poprzez „Twój e-PIT”: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
  • lub np. korzystając z darmowego programu e-Deklaracje desktop. Program sam wylicza wszystkie podatki, wystarczy tylko wpisać kwoty w odpowiednie okienka. Można go pobrać na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/aplikacja-e-deklaracje-desktop/ (link do pobrania na dole strony gov.pl).
 6. Samodzielnie trzeba się rozliczyć np. z większości zagranicznych programów zarobkowych, ponieważ nie odprowadzają one podatku ryczałtem. W przypadku programów zagranicznych, które płacą w walucie obcej — musisz sobie zarobki przewalutować na złotówki po kursie NBP (z dnia poprzedzającego przychód). https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
  • Samodzielnie trzeba się też rozliczać z wielu polskich programów zarobkowych, które rozliczenie pozostawiają po stronie użytkownika.

Jak się rozliczyć, gdy jesteś niepełnoletni?

► Dochody uzyskiwane z płatnych ankiet (i podobnych programów zarobkowych) podlegają najczęściej pod tzw. inne źródła.
Jeśli osoba małoletnia uzyskuje dochody z „innych źródeł", to NIE rozlicza się sama.
Rodzice muszą takie dochody rozliczyć (raz w roku) na wspólnym formularzu PIT 36.

► Rodzice, którzy normalnie rozliczają się na PIT-37, jeżeli będą chcieli doliczyć dochody małoletnich, składają PIT-36 (zamiast PIT 37).

► Inaczej to wyglądałoby, jeśli małoletni wykonywałby pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowy o prace, umowy-zlecenie, to wtedy rodzice musieliby rozliczyć dziecko na osobnym formularzu PIT.

► Natomiast w przypadku dochodu z płatnych ankiet, które podlegają pod „inne źródła”, dolicza się takie dochody małoletniego do dochodów rodziców (PIT 36, część E.3. DOCHODY MAŁOLETNICH DZIECI).

► W przypadku doliczenia dochodów małoletnich dzieci konieczne jest złożenie załącznika PIT/M, który stanowi załącznik do zeznania PIT-36.

► Jeżeli rodzice podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z rodziców. 

Warto jeszcze dodać:

„Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Stanowi tak art. 7 ust. 2 updof. Przepis ten nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów (art. 7 ust. 3 updof)."

Źródło informacji: https://www.gofin.pl/pit/17,8,373,1253,rozliczenie-dochodow-z-pracy-osoby-maloletniej.html


# 9. Jak rozliczyć się samodzielnie? [Sposoby, metody  rozliczania się z zarabiania online]

➤ PIT 36 i „inne źródła” (to najczęstszy sposób rozliczania się z programów zarobkowych i płatnych ankiet):

Jeśli zarabiasz nieregularnie, tylko od czasu, to przychody z programów zarobkowych możesz wpisać raz w roku — w PIT 36 w rubryce „inne źródła”.  Musisz wypełnić i wysłać do swojego Urzędu Skarbowego PIT 36 raz w roku (do 30 kwietnia — po roku podatkowym).
PIT 36 i „inne źródła”

➤ PIT 36 i działalność nierejestrowa:

Jeśli Twoje zarabianie ma charakter ciągły, to możesz rozliczyć się z programów zarobkowych na podstawie ustawy o działalności nierejestrowanej.
 • Też wtedy rozliczasz się raz w roku — w PIT 36, a zsumowane zarobki wpisujesz w rubryce „działalność nierejestrowana”.
 • Przy tej opcji Twoje przychody (z działalności nierejestrowanej) nie mogą w żadnym miesiącu przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł, czyli 50% to 1400 zł).
 • Rozliczasz się do 30 kwietnia.
 • Jeśli przekraczasz 1300 zł miesięcznie, to musisz założyć działalność gospodarczą.
 • Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej:
 • „Nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON).
 • Nie musisz płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności (jeśli jednak wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, to podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Podmiot zawierający z tobą umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki).
 • Nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek.
 • Nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży)”.
 • Więcej o takim sposobie rozliczenia, możesz przeczytać na stronie [Gov.pl <<--]
PIT 36 i działalność nierejestrowa.

➤ Działalność gospodarcza:

Jeśli zarabiasz w sposób ciągły i przekraczasz 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (w 2021 minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł, czyli 50% to 1400 zł) to musisz zarejestrować działalność gospodarczą.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej podatek płaci się raz w miesiącu lub kwartalnie, do tego składki ZUS, chorobowe, społeczne itp. W Internecie znajdziesz mnóstwo informacji na temat zakładania i prowadzenia firmy (działalności gospodarczej).

➤ Najem powierzchni reklamowej:

Jeśli zarabiasz np. tylko na reklamach umieszczonych na blogu, stronie www, to możesz rozliczyć się na podstawie „Najmu powierzchni reklamowej”. W tym wypadku rozliczasz się na zasadach ogólnych lub ryczałtem. Dosyć obszerny wątek (poradnik) na temat rozliczania się ryczałtem 8,5% (z najmu powierzchni reklamowej) jest na forum [Zarabiam.com <<--]

Najem powierzchni reklamowej


# 10. Przykładowe fragmenty z regulaminów niektórych paneli ankietowych (które płacą podatek ryczałtem):

 • [tab]
  • ➤ PanelAriadna 
   • „27. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Programie, o ile takie będą należne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), pokryje Organizator, a przekazanie Nagród następować będzie każdorazowo z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (w tym również przez Internet) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000,00 zł.” [Opis panelu PanelAriadna<<--]
  • ➤ BadanieOpinii
   • „Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Panelu, pokrywa Administrator, odprowadzając 18% zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

    Uczestnik Panelu nie wykazuje tych przychodów w zeznaniu rocznym, a Administrator nie wystawia Uczestnikowi (podatnikowi) żadnej informacji podatkowej z tego tytułu.

    Ze względu na konieczność dokonywania rozliczeń Administratora z Urzędem Skarbowym, celem uzyskania wynagrodzenia za wypełnione Ankiety, Uczestnik powinien podać Administratorowi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania/stałego pobytu oraz numer PESEL lub NIP (opcjonalnie).”
     [Opis panelu BadanieOpinii<<--]
  • ➤ Poznaj.to
   • „Czy będę musiał zapłacić podatek?
    Do Twojej Nagrody innej niż wsparcie Organizacji Charytatywnej przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna, stanowiąca 11,11% wartości brutto Nagrody. Organizator przed wydaniem Nagrody, jako płatnik, potrąci z nagrody pieniężnej 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości Nagrody i nagrody pieniężnej oraz odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego w ustawowym terminie (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).”  [Opis panelu Poznaj.to <<--]
  • ➤ Opinie.pl
   • Opinie.pl: ”3. Dodatkowo, do każdej z Nagród doliczona będzie nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody, którą Organizator pobierze od Uczestnika w momencie wydania Nagrody z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  [Opis panelu Opinie.pl<<--]

    6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Organizator informuje, że jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od nagrody w Konkursie, obowiązany jest pobrać kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% nagrody.


# 11. Poniżej jest moje zapytanie mailowe do Krajowej Informacji Skarbowej, które jakiś czas temu wysłałem. Zaznaczam, że nie jest to indywidualna interpretacja, a jedynie ogólna informacja z zakresu przepisów podatkowych. Moje pytanie:

Kto nie musi składać co roku PIT-u?
 • [accordion]
  • Czy jeśli program zarobkowy deklaruje, że płaci podatek ryczałtem, to czy muszę jeszcze osobiście zgłaszać takie dochody w PIT 36? Nie otrzymuję PIT 11 oraz żadnych umów o dzieło, prace.
   • Moje pytanie:

    Dzień dobry,
    w Internecie dostępne są portale, które oferują niewielkie nagrody (pieniężne oraz rzeczowe) za wypełnianie ankiet. Nagrody pieniężne wysyłane są na konta bankowe.
    Większość polskich paneli ankietowych deklaruje w swoich regulaminach, że płacą podatek ryczałtem w imieniu użytkowników.

    Przykładowy fragment z regulaminu:

    1. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Panelu, pokrywa Administrator, odprowadzając 18% zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
    2. Uczestnik Panelu nie wykazuje tych przychodów w zeznaniu rocznym, a Administrator nie wystawia Uczestnikowi (podatnikowi) żadnej informacji podatkowej z tego tytułu.

    Moje pytanie:

    Czy jeśli taki program deklaruje, że płaci podatek w imieniu użytkowników (np. ryczałtem), to czy muszę jeszcze osobiście zgłaszać takie dochody w PIT 36? Nie otrzymuję PIT 11 oraz żadnych umów o dzieło, prace.
  • Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej <<--
   • „Odpowiadając na pytanie informujemy, że sposób rozliczenia uzyskiwanych przez podatnika przychodów zależy od źródła ich uzyskiwania. Jednakże określenie właściwego źródła przychodów leży poza kompetencjami Krajowej Informacji Skarbowej.

    Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu dotyczy sytuacji, w których są spełnione łącznie następujące warunki:

    1. przychód jest należny wyłącznie z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 ustawy o podatku dochodowym, czyli dotyczy m.in.

    ➤ przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
    ➤ przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób,
    ➤ przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od:
    a. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
    b. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora — jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
    c. przedsiębiorstwa w spadku,

    2.umowa zawarta jest z osobą niebędącą pracownikiem płatnika,
    3. należność jest określona w umowie,
    4. kwota należności nie przekracza 200 zł.
    W takiej sytuacji płatnik nie sporządza informacji PIT-11. Wówczas takich przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym.
    Nadmienić należy, że w ramach odpowiedzi na zapytania mailowe podawana jest ogólna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, oceny w zakresie stanu faktycznego powinien samodzielnie dokonać podatnik.
    Podstawa prawna:
    - art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).”

# 12. Podsumowanie wpisu

Uczestnicy niektórych *polskich paneli ankietowych *teoretycznie nie muszą wykazywać przychodów w corocznym zeznaniu podatkowym. Dlaczego? Ponieważ takie serwisy zarobkowe płacą często zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Płatnik np. panel ankietowy nie sporządza (i nie wysyła użytkownikowi) w takiej sytuacji informacji PIT-11, a użytkownik nie wykazuje takich przychodów w corocznym zeznaniu podatkowym.

W przypadku nagród pieniężnych — obowiązek naliczenia i pobrania (a także odprowadzenia podatku od nagród) spoczywa najczęściej na organizatorach konkursów. Organizator (np. panel ankietowy) występuje jako płatnik podatku od wygranej.

* Napisałem „teoretycznie”, ponieważ wszystko zależy od interpretacji przepisów podatkowych przez Twój Urząd Skarbowy — dlatego warto się upewnić i zapytać u źródła (w swoim Urzędzie Skarbowym).

* Pisząc „polskie panele ankietowe”, mam na myśli firmy zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Takie serwisy ankietowe bardzo często płacą podatek ryczałtem (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.).

Trzeba natomiast wykazywać przychody w corocznym zeznaniu podatkowym (PIT 36) z programów zagranicznych, ponieważ pozostawiają one kwestie rozliczenia podatków po stronie użytkownika. 
Również z tych polskich programów zarobkowych, które nie rozliczają się na zasadzie ryczałtu i pozostawiają rozliczenie po stronie użytkownika (np. programy mailowe, reklamowe itp.).

Mam nadzieję, że tym wpisem chociaż trochę rozjaśniłem i przybliżyłem sprawę rozliczania się z zarabiania w popularnych programach zarobkowych. A jeśli zagmatwałem jeszcze bardziej, to cóż — tak właśnie wygląda niestety prawo podatkowe w Polsce. Nic nie jest jasne, proste, przejrzyste, przyjazne dla zwykłego podatnika i przystosowane do współczesnych realiów. Dlatego po szczegóły odsyłam do profesjonalistów: księgowych, doradców podatkowych i do Urzędu Skarbowego. 

PS. Zawsze można też rozliczyć się ze wszystkich zarobków (dla świętego spokoju, niezależnie od tego, co deklaruje w regulaminie program ankietowy).


Informacje zawarte w powyższym poście nie mają na celu zastąpienia porad profesjonalisty i nie są poradami podatkowymi. Skonsultuj się z księgowym lub innym profesjonalnym doradcą podatkowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Autor wpisu: m-Zarabianie
Ostatnia aktualizacja wpisu: 2021-01-01.
Kopiowanie treści bloga zabronione.
Wróć do góry

Przeczytaj także:

KOMENTARZEZasady komentowania: Bardzo proszę nie spamować linkami w komentarzach. Komentarze będące typową reklamą: zawierajcie linki, frazy kluczowe zamiast podpisu (pisane pod SEO) itp. nie będą publikowane.

Przeczytaj więcejBLOGGER: 27
 1. Witam

  Zacznę od tego, że blog jest prowadzony fantastycznie.

  Teraz przejdę do pytania. Zastanawia mnie parę kwestii i byłbym bardzo wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości.

  Czy jeżeli wypełniam ankiety i dodatkowo zarabiam na polecaniu portali z ankietami, to muszę cały zarobek rozliczyć tak jak się rozlicza za ankiety, czy oddzielnie, za ankiety tak jak za ankiety, a z poleconych, np. z najmu powierzchni reklamowej?

  No i jak wygląda rozliczanie z powierzchni reklamowej? Jest potrzebna do tego jakaś umowa, czy wystarczy opodatkować pieniądze które się dostaje? I czy wygląda to inaczej z polskimi firmami i zagranicznymi?

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. „Witam

   Zacznę od tego, że blog jest prowadzony fantastycznie.”


   Miło to słyszeć. Bardzo dziękuję za opinię.

   „Teraz przejdę do pytania. Zastanawia mnie parę kwestii i byłbym bardzo wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości.

   Czy jeżeli wypełniam ankiety i dodatkowo zarabiam na polecaniu portali z ankietami, to muszę cały zarobek rozliczyć tak jak się rozlicza za ankiety, czy oddzielnie, za ankiety tak jak za ankiety, a z poleconych, np. z najmu powierzchni reklamowej?”


   Myślę, że rozliczenie całościowe jest poprawne. Rozliczamy się przecież z kwot, które realnie wpłynęły na nasze konto bankowe czy procesor płatności. A zarobki z paneli typu ySense, TimeBucks (i podobnych, które pozostawiają kwestie rozliczenia po stronie użytkownika) wpływają na nasze konta jako całościowa zapłata. Nie są podzielone na zarobek za polecanie i za samodzielne wypełnianie ankiet, zadań itp. Więc poprawne wydaje się rozliczać je jako całość — tak, jak rozliczamy przychody z płatnych ankiet.

   Można rozliczać, jako:
   - inne źródła (jeśli ktoś zarabia tylko od czasu do czasu, nie w sposób ciągły).
   - działalność nierejestrowa — jeśli przychody (z działalności nierejestrowanej) w żadnym miesiącu nie przekraczają 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł, czyli 50% to 1300 zł).
   - Działalność gospodarcza — jeśli zarabiasz w sposób ciągły i przekraczasz 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (z działalności).


   „No i jak wygląda rozliczanie z powierzchni reklamowej? Jest potrzebna do tego jakaś umowa, czy wystarczy opodatkować pieniądze które się dostaje? I czy wygląda to inaczej z polskimi firmami i zagranicznymi?

   Pozdrawiam”


   No właśnie najem powierzchni reklamowej (szczególnie rozliczany ryczałtem 8,5%) wydaje się najkorzystniejszy. Tylko przy tej opcji wypadałoby mieć jakieś potwierdzenie w postaci rachunku, umowy itp., gdzie zaznaczone jest, że to najem powierzchni reklamowej. O ile w takich sieciach afiliacyjnych, jak np. MyLead nie ma z tym problemu (na rachunku jest to zaznaczone) to w przypadku ySense, TimeBucks itp. nie mamy przecież umów / rachunków. Więc w przypadku jakiejś kontroli — jak to udowodnić, że faktycznie jest to najem powierzchni reklamowej?
   Spotkałem się też z kilkoma opiniami internautów, którzy twierdzili, że zarobki z programu partnerskiego ySense itp. rozliczają jako najem powierzchni reklamowej. Czy jest to poprawna opcja? Nie wiem. Każdy US może inaczej to interpretować. Ja rozliczam jako najem powierzchni tylko zarobki z tych firm, gdzie mam to potwierdzone na rachunku / umowie itp.

   Dlatego o takie szczegóły i niuanse najlepiej pytać w swoim Urzędzie Skarbowym, księgowego, doradcę podatkowego itp. Można też poprosić o indywidualną interpretację podatkową — wtedy masz gwarancje, że Twój sposób rozliczania jest na pewno prawidłowy. Pozdrawiam.

   Usuń
 2. Witam mam pytanie jaki PIT musze odprowadzic i czy jest to konieczne. Sytuacja wyglada mianowicie - mieszkam w Norwegii tam pracuje odprowadzam podatki w zeszlym roku zarobilem na clixsense 259 dolarow i przelalem je na polskie konto. Problem polega na tym ze nie wiem jak to rozliczyc. Moze Pan/Pani jakos doradzic?

  OdpowiedzUsuń
 3. Jaki PIT?

  PIT 36 — jeśli mieszkasz Marcinie w Polsce lub podlegasz pod polskie prawo podatkowe.

  Czy rozliczenie jest konieczne?

  Według polskiego prawa podatkowego — jest konieczne (szczegóły w poście wyżej).

  Osoby, których miejscem zamieszkania jest Polska (polscy rezydenci podatkowi), rozliczają się i płacą podatek w Polsce – bez względu na to, w którym kraju je uzyskały.

  Kto to jest polski rezydent podatkowy?

  „Polskimi rezydentami podatkowymi są osoby, które mają w Polsce miejsce zamieszkania – tzw. ośrodek interesów życiowych (centrum interesów osobistych lub gospodarczych) lub przebywają na terytorium kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Takie osoby muszą rozliczyć w Polsce całość swoich przychodów – uzyskanych zarówno w kraju, jak i za granicą”.

  A co jeśli mieszkasz za granicą i zarabiasz np. w ySense?

  Recenzja ySense: https://www.m-zarabianie.com/2019/08/ySense-zarabianie-ankiety.html

  To pewnie zależy od tego, czy mieszkasz za granicą na stałe, czy też nie. Jeśli mieszkasz np. na stałe w Norwegii, to prawdopodobnie podlegasz pod Urząd Skarbowy w Norwegii i tam rozliczasz swoje dochody? I tam powinieneś się dowiedzieć jak rozliczyć się z ySense i czy takie rozliczenie jest w ogóle konieczne.

  ”Metoda opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą zależy od kraju, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania oraz od tego, czy Polska podpisała z danym państwem umowę o podwójnym opodatkowaniu".

  Spróbuj się też zapytać na polskim, oficjalnym forum ySense. Udzielają się tam Polacy mieszkający za granicą, więc może ktoś Ci pomoże.

  Moze Pan/Pani jakos doradzic?

  PS. Doradzać nie mogę (i nie chcę), ponieważ nie jestem doradcą podatkowym... Mogę jedynie wyrazić własne zdanie na ten temat (co też czynię).

  Pozdrawiam, Pan m-Zarabianie :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Witam, mam 2 pytania:

  1. Czy przewalutowane zarobki z zagranicznych programów, sumujemy z zarobkami z polskich ankiet i wszystko razem wpisujemy w rubryce "Inne źródła"?

  2. Jeśli nie można przewalutować złotówki po kursie NBP (z dnia poprzedzającego przychód), bo np. wypada on w niedzielę, to czy wtedy cofamy się o dwa dni, od dnia uzyskania przychodu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ad 1. Ja tak robię — sumuję wszystkie zarobki z programów zagranicznych (po przewalutowaniu) oraz z polskich i wpisuję je łącznie do PIT 36.

   Ad 2. Tak — jeśli nie można przewalutować złotówek według kursu z dnia poprzedzającego przychód (bo np. było święto, weekend itp.), to wtedy cofam się i biorę średni kurs z najbliższego aktywnego dnia (z archiwum kursu walut NBP): https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

   Usuń
 5. Cześć,

  możesz podpowiedzieć jak zarobki z ankiet (jedynie ze strony prolific) przedstawić w PIT-36? Okej Przychód w rubryce "Inne źródła", a co z kosztami uzyskania przychodu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Zarobki wpisujesz w okienko „Przychód”.
   2. Okienko „koszty uzyskania przychodu” możesz:
   - pozostawić puste,
   - lub możesz wpisać kwotę kosztów (jeśli poniosłeś koszty, które potrafisz udowodnić, udokumentować np. rachunkami, fakturami lub dowodami wpłat wystawionymi na Twój adres i nazwisko). Warto w takim przypadku upewnić się, co można traktować jako koszt, a co nie — bo nie jest to wcale takie proste i oczywiste.
   3. Okienko "dochód" wypełni się automatycznie — kwotą pomniejszoną o koszt (jeśli rozliczasz się przez internet).

   Usuń
 6. Spróbuję pozostawić puste jak piszesz, bo wpisywałam "0" i pewnie dlatego program mnie przepuszczał. Dzięki za odpowiedź :)

  OdpowiedzUsuń
 7. Cześć !
  Mam pytanie a mianowicie:jeżeli zleciłem wypłatę z ankiet w grudniu 2019r a na konto wpłynęły mi w styczniu 2020r. to te kwoty mam ująć/ wpisać do PIT za 2019r. czy dopiero za 2020r.?Czy liczy się data zamówienia nagrody czy wpływu na konto?
  Dziękuję za odpowiedź

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cześć,
   moim zdaniem w przypadku przychodów z programów zarobkowych (gdzie nie mamy faktur, rachunków, umów o pracę, nie otrzymujemy PIT-11 itp.)
   liczy się data wpływu na konto (lub procesor płatności), a nie data zlecenia wypłaty.

   Więc w 2020 roku rozliczasz się tylko z zarobków za 2019 rok (z tego, co realnie wpłynęło na Twoje konto lub procesor płatności w 2019 roku).

   Przychód ze stycznia 2020 rozliczasz więc dopiero w 2021 roku (nieważne, że wypłatę zleciłeś w grudniu 2019).

   Usuń
 8. Witam
  Jak ma rozliczyć zysk pochodzący z paneli, osoba w wieku 13 lat? Przy założeniu, że panel nie robi tego za nas. Bedę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień Dobry,

   Na podstawie informacji, które zebrałem:

   ► Dochody uzyskiwane z płatnych ankiet podlegają pod tzw. inne źródła.
   Jeśli osoba małoletnia uzyskuje dochody z „innych źródeł", to rodzice muszą takie dochody rozliczyć (raz w roku) na wspólnym formularzu PIT 36.

   ► Rodzice, którzy normalnie rozliczają się na PIT-37, jeżeli będą chcieli doliczyć dochody małoletnich, składają PIT-36 (zamiast PIT 37).

   ► Inaczej to by wyglądało, jeśli małoletni byłby zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowy o prace, umowy-zlecenie, to wtedy rodzice musieliby rozliczyć dziecko na osobnym formularzu PIT.

   ► Natomiast w przypadku dochodu z płatnych ankiet, które podlegają pod „inne źródła”, dolicza się takie dochody małoletniego do dochodów rodziców (PIT 36, część E.3. DOCHODY MAŁOLETNICH DZIECI).

   ► W przypadku doliczenia dochodów małoletnich dzieci konieczne jest złożenie załącznika PIT/M, który stanowi załącznik do zeznania PIT-36.

   ► Jeżeli rodzice podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z rodziców.

   Usuń
  2. Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Czy w takim wypadku środki z ankiet muszą być przelane na konto rodzica, czy na konto małoletniego?

   Usuń
  3. Nie ma to żadnego znaczenia. Małoletni może wypłacać zarówno na swoje konto bankowe, jak i na konto rodzica.

   Usuń
  4. Warto jeszcze dodać:

   „Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Stanowi tak art. 7 ust. 2 updof. Przepis ten nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów (art. 7 ust. 3 updof)."

   https://www.gofin.pl/pit/17,8,373,1253,rozliczenie-dochodow-z-pracy-osoby-maloletniej.html

   Usuń
 9. A z najmu powierzchni reklamowej, też tak można się rozliczyć?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z poniższych artykułów wynika, że przychody małoletniego z najmu rozliczają w PIT rodzice:

   https://rzeszow.naszemiasto.pl/dochody-blogerow-jak-sa-opodatkowane-odpowiedzi-eksperta/ar/c10-4318824

   https://www.rp.pl/Podatki/311169988-Przychody-nastolatka-z-najmu-rozlicza-w-PIT-rodzice---interpretacja-podatkowa.html

   Usuń
  2. Serdecznie dziękuję za odpowiedź na każde moje pytanie. Mam nadzieję, że osiągnie Pan swoje cele. Właśnie rejestruję się z Pana linków i mam nadzieję, że inni też tak robią (Nosaczy co nawet za darmo nie chcą dać nie brakuje), bo warto wspierać takie strony.

   Pozdrawiam

   Usuń
  3. Cieszę się, jeśli udało mi się pomóc. Również życzę osiągnięcia celów i jak największych zarobków.

   Usuń
 10. Dzień dobry
  Cały 2020 rok otrzymywalem jakieś dochody z klikania reklam i wypełniania ankiet. I chyba zrobiłem źle bo wpłaciłem z każdego przychodu zaliczki. Np w kwietniu otrzymałem 30 zł to policzyłem podatek i wpłaciłem zaliczkę. Czy tak powinno być? Bo mam już metalik...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry,

   moim zdaniem, jeśli dochody z programów zarobkowych rozliczasz jako „inne źródła” lub „działalność nierejestrowana”, to NIE musisz płacić zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc (lub co kwartał).

   Raz w roku składasz deklarację podatkową PIT 36 i płacisz ewentualnie podatek - jednorazowo, po zakończeniu roku (do końca kwietnia).

   Jeśli rozliczasz się przez Internet, to elektroniczny formularz PIT obliczy Ci, ile podatku i czy w ogóle musisz zapłacić. Jeśli np. nie przekraczasz kwoty wolnej od podatku, to nie zapłacisz wcale.

   Potwierdzenie tego co napisałem, można znaleźć w wypowiedzi pracownika Izby Skarbowej (o przychodach z „innych źródeł”):

   "Plusem opodatkowania dochodów z „innych źródeł” jest brak miesięcznych zaliczek - podatek rozlicza się jednorazowo po zakończeniu roku do końca kwietnia".

   To fragment z tego artykułu: www.rzeszow.naszemiasto.pl/dochody-blogerow-jak-sa-opodatkowane-odpowiedzi-eksperta/ar/c10-4318824

   Kolejnym potwierdzeniem jest artykuł na stronie Ministerstwa Finansów o działalności nierejestrowanej:

   „Jak rozliczać przychody i koszty z działalności nierejestrowej?
   Przychody osiągane z działalności nierejestrowej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36. Jest tam dodatkowa rubryka "działalność nierejestrowana", w której wykazuje się przychody z tej działalności. Nie musisz płacić zaliczek na podatek.”


   Cały artykuł: www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/dzialalnosc-nierejestrowa-oraz-inne-sytuacje-w-ktorych-nie-trzeba-rejestrowac-firmy

   ► Więc jeśli rozliczasz się jako „inne źródła” lub „działalność nierejestrowana”, to wystarczy rozliczyć się i zapłacić podatek raz w roku.

   Usuń
  2. PS. Jeśli wpłacałeś zaliczki co miesiąc, to też nic się nie stanie. Po wypełnieniu deklaracji podatkowej PIT 36 - wyjdzie Ci ewentualnie nadpłata (i otrzymasz zwrot) lub kwota, jaką musisz dopłacić. Więc nie musisz się martwić.

   Usuń
  3. Dziękuję za odpowiedź.

   Usuń
 11. Dzień dobry,

  w zeszłym roku zarobiłem około 1200zł z ankiet na Prolific. Wypełniłem PIT-36 i w zakładce inne źródła wpisałem tę kwotę. Czy muszę teraz zapłacić jeszcze jakiś podatek czy łapie się pod jakieś ulgi i nie muszę już nic płacić? Oprócz tych ankiet nie miałem żadnego innego źródła dochodu, jestem pełnoletni. Proszę o pomoc pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Gratuluję zarobków w Prolific.

   Jeśli to Twój jedyny dochód w 2020, to nie przekroczyłeś kwoty wolnej od podatku. Więc nie musisz nic płacić.
   Łapiesz się pod kwotę wolną od podatku.

   https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-pit-kalkulator/

   Masz obowiązek się rozliczyć (złożyć deklarację podatkową PIT raz w roku), ale nie zapłacisz podatku.

   Jeśli rozliczasz się przez Internet, to formularz też Ci wyliczy i pokaże, czy musisz zapłacić podatek.

   Pozdrawiam.

   Usuń
  2. Dziękuję bardzo za odpowiedź! :)

   Usuń

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Otrzymuj informacje o najnowszych postach na adres E-mail

Twoja zgoda: Zapisując się do subskrypcji bloga, zgadzasz się na gromadzenie i przechowywanie Twojego adresu e-mail. Przeczytaj więcej

Polecany program:

Panel Opinie (płatne ankiety) — płaci pieniądze od 2007 roku na: Konto bankowe, karty podarunkowe, doładowanie telefonu. Przeczytaj więcej:

Panel Opinie.pl - zarabianie przez internet, płatne ankiety

Szukaj na blogu m-Zarabianie:


Nazwa

2018,1,20dollars2surf,1,3ziko,1,Adnox,8,Ads-Ivo,1,AdSense,3,Afiliacja,9,akademickie,2,Angielskojęzyczne,8,ankieta,2,Ankiety,37,AnsWeo,1,aplikacje,4,Archiwalne,16,Arial-Media,8,Artykuly-goscinne,2,AttaPoll,1,backup,1,Badanie-opinii,1,Banki,8,Bez-polecania,6,bezinwestycyjne,3,bezpieczeństwo,2,BiznesMails,1,blog,104,Blogger,7,blogowanie,7,blogspot,7,Bo-Panel.pl,1,bony-zakupowe,7,cash back,6,CashBackRabat,1,CashnHits,2,Cel-charytatywny,3,CentrumReklamy,3,Click.Mail,1,ClixAddon,1,Clixsense,11,cytaty,2,cytaty motywacyjne,2,cytaty o optymizmie,1,cytaty o zarabianiu,1,Dla-promotorów,11,Dobre,28,Doładowanie-telefonu,11,DonkeyMails,2,eKasa,2,eKonto,1,eKonto m,1,EldiBux,1,Epanel,1,favicon,1,favikona,1,Filmy,1,Forsapl,1,Gify,1,GlobalTestMarket,1,głosowanie,1,Google,7,Google AdSense,2,Google-Analytics,2,GPTplanet,1,GPTR,12,GreenPanthera,1,i-say,1,ikonki,2,ImasOnline,1,ImperiumReklamy,3,internet,2,kalkulator oszczędności,1,kalkulatory,1,KlubKantar,2,komputery,1,Konta bankowe,7,konta młodzieżowe,2,konta osobiste,1,konta oszczędnościowe,1,konta walutowe,1,kopia-zapasowa,1,LifePointsPanel,1,lista,4,lokaty,1,LuckyMails,1,Mailowe,15,MarketAgent,1,Marketing,8,Markonix,1,MateBux,1,mBank,3,Metody,12,Moje ulubione,12,Motywacja,5,MyCashBar,1,MyLead,1,na-konto,21,Nagrody,5,Najlepsze,3,najwięcej-ankiet,1,Neobux,5,Netele,5,News,24,Nie polecam - SCAM,23,No-Minimum,1,Norstat,1,NorstatPanel,1,Ojooo,1,Opinie.pl,2,OptimalBux,1,oszczędzanie,3,PanelAriadna,1,Partnerskie,6,PayPal,15,Payza,4,piłka nożna,1,PIT,1,pl.toluna.com,1,płatne ankiety,34,Pod znakiem zapytania,10,podatki,1,podsumowanie,8,podsumowanie-2020,5,poleceni,5,Polskie,31,Polskojęzyczne,30,poradnik,41,Porównywarka,5,Poznaj.to,1,praca,1,Procesory płatności,1,Prodege,3,Produkty finansowe,9,Programy firmy Atentivo Anti-Tau & Ads-Ivo (Admin Netele i Miroka),6,Prolific,1,przewodnik,57,przydatne narzędzia,8,PTC,15,PulsReklamy,2,ranking,7,raport,5,ReaktorOpinii,1,recenzja,25,reklama,5,Reklama w internecie,6,reklamy na stronę,2,review,19,Revolut,1,samouczek,2,Scarlet-Clicks,1,Sejfik,1,Skrill,12,Słowniczek,3,sonda,1,statystyki,5,SwagBucks,1,Swiat-Reklam,2,SWPanel,1,Szuwary,7,Testowane,2,TimeBucks,1,timebucks.com,1,Toluna,1,UEFA Euro 2016,1,Video,1,WordLinx,1,wypełnianie ankiet,19,wyplacalne-strony,3,Wypłata,3,Wywiady,1,YouGov,1,ySense,11,Zagraniczne,6,zakupy,2,zarabianie,99,zarobki,13,zestawienie,7,ZielonyMail,3,Zlotoweczka,1,życzenia,1,życzenia bożenarodzeniowe,1,
ltr
item
m-Zarabianie — blog o zarabianiu w Internecie bez inwestycji: Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach?
Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach?
Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na płatnych ankietach itp.? Jak się rozliczyć z zarabiania przez Internet?
https://1.bp.blogspot.com/-Z5a9_R3Xy8w/XU6yVqoBcDI/AAAAAAAADws/cCT2o3CjA70wIyXQq9_GlQVC0Avq5IOUwCLcBGAs/s640/PhotoFunia-1565363159.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Z5a9_R3Xy8w/XU6yVqoBcDI/AAAAAAAADws/cCT2o3CjA70wIyXQq9_GlQVC0Avq5IOUwCLcBGAs/s72-c/PhotoFunia-1565363159.jpg
m-Zarabianie — blog o zarabianiu w Internecie bez inwestycji
https://www.m-zarabianie.com/2019/08/czy-trzeba-rozliczyc-sie-z-zarabiania.html
https://www.m-zarabianie.com/
https://www.m-zarabianie.com/
https://www.m-zarabianie.com/2019/08/czy-trzeba-rozliczyc-sie-z-zarabiania.html
true
811550301452940054
UTF-8
Załadowano wszystkie posty Nie znaleziono żadnych wpisów POKAŻ WSZYSTKIE Czytaj więcej Odpowiedz Anuluj odpowiedź Skasuj By Strona główna STRONY POSTY Pokaż wszystkie PRZECZYTAJ TAKŻE PODOBNE POSTY: ETYKIETA ARCHIWUM SZUKAJ NA BLOGU WSZYSTKIE POSTY Nie znaleziono żadnego wpisu pasującego do Twojej prośby Wróć na stronę główną Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Pon Wt Śr Czw Piąt Sob Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Sty Lut Marz Kw Maj Czer Lip Sier Wrz Paź List Gru przed chwilą 1 minutę temu $$1$$ minutes ago 1 godzinę temu $$1$$ hours ago Wczoraj $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ponad 5 tygodni temu Obserwujący Śledzić TREŚĆ PREMIUM ZOSTAŁA ZABLOKOWANA STEP 1: Udostępnij w sieci społecznościowej STEP 2: Kliknij link w swojej sieci społecznościowej Skopiuj cały kod Zaznacz cały kod Wszystkie kody zostały skopiowane do schowka Nie można skopiować kodów / tekstów, naciśnij [CTRL] + [C] (lub CMD + C na Macu), aby skopiować Spis treści