ClixAddon - dodatek do przeglądarek - dla użytkowników ClixSense

ClixAddon - nowy dodatek do przeglądarek dla użytkowników ClixSense, opinie, zarabianie przez Internet
Kliknij obrazek i pobierz dodatek ClixAddon z oficjalnej strony ClixSense


Co to jest ClixAddon?

ClixAddon to wygodne rozszerzenie, które na bieżąco informuje o nowych płatnych reklamach. Dodatek jest bezinwazyjny i po instalacji pojawia się w prawym rogu okna przeglądarki.


Jakle korzyści przynosi zainstalowanie dodatku ClixAddon?

  • ClixAddon będzie na bieżąco  informował Cię o pojawiających się nowych reklamach, ankietach, taskach. 
  • Użytkownicy, którzy korzystają z ClixAddon, mają szansę uzyskać więcej reklam PTC, ankiet i zadań niż użytkownicy nieużywający dodatku. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że niektóre reklamy, ankiety mogą pojawiać się w niewielkich ilościach. Obowiązuje wtedy zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Z dodatkiem ClixAddon szybciej dowiesz się o nowych reklamach i ankietach.
  • Kliknięcie przycisku ClixAddon wyświetla podsumowanie konta ClixSense, które obejmuje dostępną liczbę reklam PTC, ankiet i zadań. Daje to również szybki dostęp do stanu konta. Informacje wyświetlane przez ClixAddon są aktualizowane co 20 sekund. ClixAddon można dowolnie skonfigurować (przycisk "Options"), wybrać, o czym chcemy być powiadamiani (PTC Ads, ankiety, zadania).
ClixAddon - nowy dodatek do przeglądarek dla użytkowników ClixSense, opinie, zarabianie przez Internet
ClixAddon - nowy dodatek do przeglądarek dla użytkowników ClixSense, opinie, zarabianie przez Internet


Wsparcie przeglądarek - Jakie przeglądarki obsługuje dodatek ClixAddon? 

ClixAddon obsługuje przeglądarki Chrome, Firefox i Opera. Internet Explorer nie jest obsługiwany.

ClixAddon obsługuje przeglądarki Chrome, Firefox i Opera. Internet Explorer nie jest obsługiwany.

Skąd można pobrać dodatek ClixAddon?

Pobierz dodatek ClixAddon <<-- Dodatek ClixAddon można pobrać z oficjalnej strony Clixsense. 


Kliknij poniższy baner i przeczytaj więcej o programie zarobkowym ClixSense:

ClixSense - Zarabianie przez internet

1 komentarze:

Reklama